Günümüzde günlük hayatta da sanayi üretiminde de ihtiyaç duyulan hammaddelerin çoğu çevrede atık halde bulunmaktadır. Bu hammaddelerin toplanması ve yeniden kullanıma sokulması çevrenin temizlenmesine de ekonominin kalkınmasına da katkı sağlar. Plastik geri dönüşümü çevre kirliliğini önlerken aynı zamanda sera gazı emisyon değerlerinin düşürülmesine de yardımcı olur.

Firmamızda çıkan atık ve fireleri tekrar geri dönüştürürek üretime kazandırıyoruz. Talep durumuna göre yetersiz kaldığımız noktada post-consumer yani çevreden toplanan atıklardan geri dönüştürülüp yapılan hammaddeleri RCS sertifikası altında yetkili geri dönüşüm tesislerinden alıp, müşteri talebine göre işliyoruz.

Çevre hassassiyetini göz önünde bulundurup, değerli atıkları(kağıt, plastik, metal gibi) fabrikamızda ayrı ayrı depolayıp aynı zamanda firmamızda üretilen ürünlerin müşteriler için geri dönüşümü %100 olan film yapıları ile teşvik ediyoruz.