Firmamızda üretimden çıkan tam mamuller, firmaya gelen yarı mamul, hammadde ve diğer malzemeler firmamızda doğru koşullarda depolanır. FIFO kuralına göre işletilen depomuzda hammadde ve yarı mamuller, üretim planlama doğrultusunda üretim sahalarına sevk edilir.

Tam mamullerin, sevkiyat güzergahı ve şekline göre ulaşım esnasında ürünlerin zarar görmemesi için doğru biçimde istiflenmesi, paletlenmesi, müşteri depolarında doğru şartlarda depolanması için palet veya paket etiketlenmesi(bio-bozunur, soğuk ve sıcak ortam koşulları) yetkili personeller tarafından yapılır.