KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 
• İyi organize edilmiş, iletişim düzeyi yüksek iş yerimizde, vasıflı liderlerin yönetiminde görev yapan iyi niyetli personel gücümüzle, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

• Müşterilerin, çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak etkili iletişim kurmak,

• Çalışanlarımıza İSG kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışabilecek ortamlar sağlamak ve süreç bazlı etkin Risk & Fırsat yönetimi yapmak,

•  Kalite ve Gıda Güvenliği politikası doğrultusunda oluşturduğu hedefleri sürekli gözden geçirerek geliştirmek,

• Sistemin etkinliğinin sürdürülmesi için proaktif yaklaşımla her türlü risk ve fırsatı göz önünde bulundurarak, düzenleyici ve iyileştirici faaliyetlere önem vermek,

• Ürettiğimiz ve üreteceğimiz her ürünün uluslararası standartlar kalitesinde üretimini ve kalite istikrarını sağlamak, rakip firmaların dünya piyasalarında kabul görmüş ürün kalitelerine ulaşmanın ötesinde ürünlerimizle her zaman lider konumunda olmayı hedeflemek.

• Kalite ve Gıda Yönetim Sistemimiz için gerekli tüm kaynakları kullanarak, ISO 9001: 2015 ve ISO 2200:2005 uluslararası standartlarını  referans alarak sistemimizi tüm personelimizin katılımı ve kendi sorumluluk alanlarındaki liderlikleriyle kalite bilincini yaymayı, gerekli eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmayı, takım çalışması prensibini benimsemelerini, böylece “Farkındalık” ile “Sürekli İyileştirme” sürecine katkıda bulunmalarını sağlamaktır

• Müşteri İhtiyaçlarına Yönelik Kaliteli ve güvenli Ürün Ve Hizmetler Sunmak İçin; Hammaddeden Başlayarak, Proses Aşamalarında Ve Nihai Üründe Uluslararası Gıda Standart kriterlerine uygun, Ulusal ve Uluslararası Tüzüklere Uygun ve Gıda Güvenliği İle İlgili Tehlikeleri Belirleyip, Değerlendirerek kabul edilebilir seviyelere indirmek.

• Müşterilerimizin mevcut ve ileriye dönük ihtiyaçlarını zamanında tespit edip, yaratıcılık ve teknoloji kullanımındaki gücümüzle en uygun ürün geliştirmesini sağlamak

• Başarının anahtarının çalışan personelimizin bireysel mutluluğu, çalışma şevki ve motivasyonundan geçtiğini unutmadan, sosyal sorumluluk, çevre ve doğaya saygılı, sürekli iyileştirme, özgün teknolojisini üretebilen firmamızı, bilime ve teknolojiye egemen konuma getirmek.

Belgelerimiz